Dietaris de la Generalitat de Catalunya 1411-1713

 

Els Dietaris de la Generalitat de Catalunya de 1411-1713, consultables ara per Internet

 

 

La Generalitat de Catalunya ha reeditat els Dietaris de la Generalitat de Catalunya en suport electrònic. A partir d’ara, els estudiosos i totes les persones interessades en aquests documents poden obtenir-ne la versió íntegra gratuïtament, a Internet, a través del web del Diari Oficial. Els Dietaris corresponen al període 1411-1713, quan la Generalitat s’anomenava Diputació del General, i són un cas excepcional a Europa de conservació d’una crònica tan antiga i continuada.
Els 109 volums originals es van transcriure i agrupar en deu volums, que la Generalitat de Catalunya va publicar entre els anys 1994 i 2008 en format de llibre imprès. Ara, les més de 15.000 pàgines plenes d’informació, noms, successos, etc., ja són accessibles en línia.

Si els voleu en paper, en una edició molt cuidada en pell, els podeu demanar a la llibreria i us els farem arribar.

Compartir